ČASOPISY A KATALÓGY

ČASOPISY A KATALÓGY

exkluzívna povrchová úprava
Od roku 1990 sa dôležitou súčasťou našej produkcie stala tlač vysokonákladových plnofarebných časopisov, katalógov s prvotriednym papierom pre vnútro a bohatou ponukou spracovania obálok.

Máme k dispozícií moderný strojový park  kvalitných tlačových strojov pre  hárkovú a rotačkovú tlač, knihárske linky a stroje konečného spracovania. Ponúkame širokú škálu doplnkových služieb - rôzne formy balenia, vkladania, lepenia, adresovania a pod. 

Ročne vyrábame 119 miliónov kusov väzieb V1 a V2, z ktorých 56,9% vyvážame do zahraničia. 

ČASOPISY

Časopisy ktoré vyrábame sa členia predovšetkým podľa žánra a cieľovej skupiny, ktorej sú  určené ako napríklad:
  • spoločenské, kuchárske
  • motoristické
  • populárno-náučné
  • detské, atď.
Podľa týchto kritérií a podľa celkového nákladu, optimalizujeme technickú špecifikáciu, ako aj výber najvhodnejšieho technologického zariadenia pre ich výrobu.

KATALÓGY

Katalógy patria medzi tlačoviny, ktoré sú používané spoločnosťami ako napríklad: 
  • cestovné kancelárie
  • obchodné a výrobné spoločnosti
  • predajcovia reklamných predmetov, atď.
Katalóg prezentujúci produkty firmy, má často funkciu jej hlavného nástroja predaja. Tým pádom je vysoká miera úspešnosti závislá aj od celkového prevedenia výroby katalógu a preto jeho kvalita je pre nás najvyššou prioritou. 
 

Knihárske a dokončujúce spracovanie

Created by run.sk