Profil

Profil

Tlačiareň NEOGRAFIA

Akciová spoločnosť NEOGRAFIA sa zaoberá výrobou vysokokvalitných polygrafických produktov: knihy, časopisy, katalógy a reklamné tlačoviny.
 
                

Našimi partnermi sú významné tuzemské a medzinárodné vydavateľské domy, medzi nimi najväčšie svetové vydavateľstvá.
Kvalitu našej tlače oceňujú vydavatelia vo viac ako 15 európskych krajinách, do ktorých exportujeme rozhodujúcu časť našej knižnej produkcie (96%).

PONÚKAME

Komplexné služby, obsahujúce proces výroby publikácie, ale aj sprievodné a doplnkové služby – od profesionálnej osobnej konzultácie v počiatočnej fáze projektu, cez tlač, až po finálnu úpravu, balenie, adresovanie a distribúciu.

Ako jedna z mála tlačiarní ponúkame možnosť tlače obidvomi technológiami – hárkovým a kotúčovým ofsetom. Výber technológie je optimálny pre špecifikáciu zákazky. Pre obe metódy tlače máme možnosť zavesovania a ďalšieho spracovania na moderných a výkonných linkách.
 
                

Naša špecializácia

Tlač plnofarebných publikácií vyžadujúce najvyššiu farebnosť reprodukcie a kvalitu spracovania.
Produkujeme predovšetkým knihy spracované v tradičných väzbách - tvrdej a mäkkej, ale aj v menej štandardnom spôsobe - flexo väzbe, špirálovej väzbe a podobne. Sú to najčastejšie: Významnou časťou našej práce sú tiež publikácie, ktorých bohatstvo farebnosti je dôležitým doplnením obsahu:

Neografia včera a dnes

Spoločnosť má už 145 ročnú bohatú históriu a za tie roky významnou mierou prispela k formovaniu národného povedomia, v prehlbovaní vzdelanosti a v sprístupnení umeleckých hodnôt.

Chronológia vývoja od roku 1869

NEOGRAFIA je dnes modernou firmou so špičkovým technologickým vybavením, širokými výrobnými možnosťami a silnou pozíciu na európskom polygrafickom trhu. V roku 2013 bola otvorená nová prevádzka v priemyselnej zóne Martin-Priekopa. Investícia na zastavanej ploche viac ako 17 000 m2 znamenala ďalší posun v plnení náročnejších požiadaviek polygrafického trhu.

OBRAT PODĽA TERITÓRIÍ

rok  2013 v mil. €

OBRAT PODĽA SORTIMENTOV

rok 2013 v mil. €

 
Created by run.sk