Osobné údaje

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov

Vitajte na webe tlačiarni NEOGRAFIA!

Dole nájdete informácie tykajúce sa politiky ochrany osobných údajov, ktoré spoločnosť Neografia, a.s. zhromažďuje a spracováva za prostredníctvom svojich internetových stránok www.neografia.sk (ďalej len „webu“).
Tato politika ochrany osobných údajov je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) platným od 25 mája 2018 r., a s ostatnými národnými zákonmi o ochrane údajov.

Využívaním nášho webu dávate súhlas so spôsobom, akým zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje .
V prípade ak s touto politikou nesúhlasíte, prosíme, nepoužívajte naše webové stránky.

Aké údaje zhromažďujeme za prostredníctvom webu www.neografia.sk?
Sú to nasledujúce údaje: Dôvod zhromažďovania osobných údajov:
Zhromažďujeme údaje, ktoré slúžia:
1) pre priamy kontakt s návštevníkmi webu, ktorí o tento kontakt požiadajú formou kontaktného formulára, a vyjadria svoj dobrovoľný súhlas na zhromaždenie a spracovanie údajov
2) pre marketing produktov a služieb spoločnosti (vrátane cieleného marketingu prostredníctvom e-mailových správ, online reklamy a telefonátov) a podobných 
3) pre evidenciu a riešenie spätnej väzby, poskytovanie požadovaných informácií a poskytovanie produktov a služieb
3) pre meranie návštevnosti webu s pomocou špecializovaných nástrojov ako napríklad Google Analytics od spoločnosti Google (politika ochrany osobných údajov firmy Google je popísaná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=en)

Doba uschovávania osobných údajov:
Tieto údaje uschovávame cez dobu 2rokov, pokiaľ platná legislatíva nevyžaduje inak.

Poskytnutie osobných údajov iným organom:
Neografia poskytuje osobné údaje iba v rozsahu požadovanom zákonom resp. na základe povolenia dotyčnéj osoby.

Cookies
Web spoločnosti Neografia, a.s. podobne ako väčšina internetu používajú súbory cookies, ktoré  sú zhromažďovane automaticky za prostredníctvom internetového prehliadača návštevníka webu. Informácie  obsahujú napríklad internetový protokol IP a ISP, údaje prehliadača (druh a jazyk), referenčná a nasledujúca webstranka/aplikácia, dátum a čas návštevy a podobne. Údaje súborov cookies sú využívané pre potreby merania návštevnosti webu a štatistík Google Analitics.

Tieto údaje sú zhromažďované na základe dobrovoľného súhlasu návštevníkov webu.  

Používateľ môže súbory cookies zablokovať zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači, neodporúča sa takýto krok ktorý môže znížiť správnosť fungovanie webu. Používateľ môže tieto súbory cookies vo svojom internetovom prehliadači kedykoľvek vymazať.

Ako je možné si uplatniť práva tykajúce sa osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom a právo na ich opravu, doplnenie, odstránenie a iné úkony vyplývajúce z platnej legislatívy. Je možné uplatniť odoslanú žiadosť cez  email info@neografia.sk

V Martine, 23.5.2018
Created by run.sk