Chronológia vývoja od roku 1869

Chronológia vývoja od roku 1869

História NEOGRAFIE siaha až jeden a  pol storočia do minulosti, je plná  udalostí nie menej bohatých ako sú udalosti celého  tohto regiónu Európy. 145 rokov našej činnosti prebiehalo v časoch meniacich sa politických systémov, ekonomických pravidiel a vlastníckych vzťahov, pokolení  ľudí, rôznorodých technológií, desiatok strojov a zariadení, tisícov náhradných dielov, miliónov ton použitého papiera.  
 

Jediné, čo sa počas týchto dlhých rokov nezmenilo je kniha - nosič myšlienok a idey, začarovaných do papiera.


Kniha nás sprevádzala v našej bohatej histórii podobne, ako sprevádza človeka po celý jeho život. Od prvých rozprávok a básní, ktoré nám čítali ako deťom, cez školsko-študentské obdobie získavania vzdelania, po zážitky dospelosti až do staroby.

V tomto životnom cykle sme niekde v období dospelosti so všetkými jej farebnými zážitkami. Ako veľká firma s dlhodobou tradíciou a silnou pozíciou na európskom trhu zvládame s úspechom výzvy dnešného moderného obdobia a máme pred sebou jasný cieľ. Vďaka neustálym inováciám a investíciám sme pripravení na to, čo prinesie budúcnosť  a pozeráme sa týmto smerom s nádejou a perspektívou.  

História, ktorá nám dáva silu!

V Turčianskom Svätom Martine (od roku 1951 len Martin) vzniká kníhtlačiareň a vydavateľstvo KÚS - Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.

1869
KÚS v službách kultúry a národa vytlačil 731 titulov kníh pre kľúčové štátne inštitúcie a 378 ročníkov časopisov v celkovom náklade desiatok miliónov kusov - národné noviny, literárne, ľudovovýchovné, humoristické aj vedecké časopisy.

1869 - 1918
Spolok KÚS sa orientoval na tlačenie kníh pre viaceré slovenské vydavateľstvá. Najviac pre celonárodnú slovenskú kultúrnu inštitúciu „Maticu slovenskú“.
1918
Spisovateľ Jozef Cíger Hronský, predseda Matice slovenskej začína budovať mnohostranný kultúrny kombinát v podobe vlastnej novej tlačiarne spojenej s vydavateľstvom kníh a časopisov, modernú distribučnú službu aj s rozhlasovým vysielaním.

Projekt získava meno „Neografia“ vhodné svojmu modernému zámeru, ale aj záľube do antickej tradície jeho autora Jozefa Cincika. Názov korešponduje tiež s odborným termínom v tom čase najmodernejšej reprodukčnej techniky.

Neografia už od začiatku mala najmodernejší strojový park na vtedajšom Slovensku, ktorý sa takmer vyrovnával špičkovým tlačiarňam v Európe.
1942
Matica Slovenská oficiálne otvára samostatnú firmu NEOGRAFIA účastnícky spolok v Turčianskom Svätom Martine, ktorý sa podľa koncesnej listiny zaoberal tlačou peňazí a platidiel, cenných papierov, zriaďovaním kníhtlačiarní, vykonávaním tlačiarstva a všetkých prác spadajúcich do grafického priemyslu.


Logo spoločnosti je spojené s historickým znakom plzenského prvotlačiara Slováka Mikuláša Bakalára Štetinu, kde na troch kopcoch vyrastajú 3 steblá charakterizujúce vlastnosti znamenitých tlačiarov: poctivosť, dôslednosť a jemnosť.  

V Neografii pracuje v tejto dobe 246 zamestnancov. Neografia vytlačila pre vlastné vydavateľstvo a pre Maticu slovenskú 126 titulov v náklade 502 658 kníh. 
1943
Neografia finančne prispieva k Slovenskému národnému povstaniu ihneď po jeho vyhlásení.

Obdobie II. svetovej vojny – tlačiarni hrozilo odvlečenie strojov z tlačiarne, preto zamestnanci tajne rozmontovali stroje a zamurovali ich v pivniciach tlačiarne, tým ich ochránili a po vojne mohli plniť znovu svoje poslanie.
1944
Neografia vytlačila prvú slovenskú farebnú obrazovú publikáciu:

Antonín Bečvář "Vysoké Tatry"
1948
Kníhtlačiarsky účastinársky spolok (KÚS) zamestnávajúci 150 ľudí sa spája s Neografiou (330 zamestnancov) a s ďalšími polygrafickými závodmi v okolí Stredného Slovenska.  

1951
 Názov „Neografia“ bol zmenený na „Severoslovenské tlačiarne“
1953
 Začiatok exportu kníh do zahraničia
1956
Názov „Severoslovenské tlačiarne“ sa mení na „Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. Martin“.
1958
Optimalizácia tlačiarenských stredísk a knihárskej výroby, celý proces výroby pod jednou strechou.

1965
Začala sa prvá etapa najrozsiahlejšej rekonštrukcie strojového parku, došlo k 50% zvýšeniu objemu výroby hlavne v ofsetovej a hĺbkotlačovej produkcii, ktorá sa stala základom náročných obrazových publikácií.

1966
Rozhodnutím Ministerstva priemyslu SSR, martinská tlačiareň sa stala samostatným štátnym podnikom pod názvom Tlačiarne SNP so sídlom v Martine.
1988
Ukončenie činnosti hĺbkotlače, 680 000 tvrdých väzieb mesačne.

1989
Neografia sa vrátila k svojmu pôvodnému štatútu akciovej spoločnosti a aj k pôvodnému majiteľovi - Matici slovenskej.
1994
Udelenie certifikátu kvality riadenia výroby ISO 9001:2000
1997

Inštalovanie novej technológie prenosu tlačových podkladov CTF ( Computer to Film). Vytvorenie digitálneho satelitného prenosu dát medzi hlavným sídlom v Martine a pobočkou v Prahe.
1998
Spustenie moderného 32-stranového rotačného tlačového stroja Lithoman, vtedy najväčšej rotačky na Slovensku. Začiatok výroby časopisov a inštalácia obalovej techniky.

1999
Neografia prekročila hranicu realizácie 1miliardy Sk.
2000
Inštalovanie novej technológie prenosu dát tlačových podkladov CTP ( Computer to Plate ) Vytvorenie digitálneho satelitného prenosu dát medzi hlavným sídlom v Martine a pobočkou v Bratislave.
2001
Modernizácia technologických zariadení – inštalácia ďalších 4 hárkových strojov Heidelberg, ďalších dvoch rotačiek Lithoman a Heidelberg a moderných zavesovacích liniek Kolbus.
 
2002
Neografia prekročila v realizácii hranicu 2 miliárd Sk.
2006
Získanie environmentálneho certifikátu FSC®

2008
Ďalšia modernizácia technologických zariadení - hárkový ofsetový stroj Man Roland a Heidelberg.

2008 - 2010
Obnovenie certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 a získanie certifikátu environmentálneho  manažérskeho systému podľa ISO 14001:2004 od spoločnosti Lloyds Register Quality Assurance
2009
Investície viac než 20 mil. eur do nových technologických zariadení v oblasti tlače, knihárskeho spracovania a do nových výrobných priestorov.

 
2010
Položenie základného kameňa budovy nového závodu.

2012
Otvorenie novej budovy Neografie o celkovej ploche viac než 17 000 m2, kúpa hárkového ofsetového tlačového stroja Heidelberg formátu B0.

2013
  • viac ako 15 krajín do ktorých dodávame  knihy a časopisy
  • 90 mil. produktov šitých ročne 
  • 31 mil. produktov lepených ročne 
  • 6 mil. produktov s tvrdou väzbou  ročne 
  • ročný obrat viac než 53 mil. eur
Neografia dnes:
Created by run.sk