Ocenenia

Ocenenia

Najkrajšie knihy Slovenska 2013

Dňa 6.mája 2014 NEOGRAFIA,  a. s. získala cenu Zväzu polygrafie na Slovensku za mimoriadne polygrafické spracovanie knihy:
 
Autor:   Ivan Jančár
 
Titul:   Miroslav Cipár. Maľba / Painting
     
Vydavateľstvo:   SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
Galéria mesta Bratislavy

Hlavným usporiadateľom súťaže :
  • Zväz polygrafie na Slovensku
  • Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA
Spoluusporiadateľmi sú:
  • Ministerstvo kultúry SR
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Slovenská národná knižnica
 


Zlatá pečať 2013 - 20. ročník súťaže

Prestížna súťaž Zlatá pečať má za cieľ zhodnotiť kvalitatívnu úroveň polygrafického spracovania produktov, predovšetkým vo fáze tlače a dokončujúceho spracovania. Zhotovenie kvalitného polygrafického výrobku hodnotil Zväz polygrafie na Slovensku a poskytol tlačiarni NEOGRAFIA nasledujúce ocenenia:
 
Kategória: Kniha

Zlatá pečať 2013 v kategórii: Kniha
tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, za:

excelentné spracovanie súboru kníh

Kategória: Časopisy

Zlatá pečať 2013 v kategórii: Časopisy
tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, za:

excelentnú kvalitu súboru časopisov vydavateľstva Mediage

Kategória: Katalógy

Zlatá pečať 2013 v kategórii: Katalógy
tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, za:

komplexné spracovanie súboru katalógov

Kategória: Netradičné polygrafické spracovanie

Zlatá pečať 2013 v kategórii: Netradičné polygrafické spracovanie
tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, za:

súbor kníh spracovaných netradičnými materiálmi a polygrafickým spracovaním - FLEXO VÄZBA

Časopis roku 2013 - 10. ročník súťaže

Cenu 10. ročníka súťaže Časopis roku za rok 2013 Českej republiky vyhlásila Sekcia časopisov Únie vydavateľov Českej republiky.
Časopisy tlačené v Neografii získali cenu v kategóriách:
 
Kategória: Časopisy s predaným nákladom do 15000 ks:
 
Titul:
 
  MŮJ DŮM
Vydavateľstvo:
 
  Business Media CZ, s. r. o.
Kategória: Časopisy s predaným nákladom od 25 000 do 50 000 ks
 
Titul:
 
  100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST
Vydavateľstvo:
 
  Extra Publishing, s. r. o.

 
Kategória: Hviezda roku 2012

Ocenenie Únie vydavateľov Českej Republiky za najväčší rast predaného nákladu, čitateľnosti a inzercie.
 
Titul:
 
  100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST
Vydavateľstvo:
 
  Extra Publishing, s. r. o.

 

Najkrajšie knihy Slovenska 2012

Ocenenie Zväzu polygrafie na Slovensku, Medzinárodný Dom Umenia pre deti Bibiana v spolupráci s Ministerstvom kultúry, Ministerstvom školstva, Slovenskou Národnou Knižnicou, získali knihy vyrobené v tlačiarni Neografia:
Kategória: Knihy o výtvarnom umení
a obrazové publikácie

 
Autor:   Jančár Ivan, Karpiscak Lee
 
Titul:
 
  Igor Piačka a Koloman Sokol –100 nepublikovaných diel
Vydavateľstvo:   Slovart
Galéria mesta Bratislavy
Kategória: Vedecká a odborná literatúra
 
Autor:   Juraj Šedivý a kolektív autorov
 
Titul:
 
  Dejiny Bratislavy 1
Vydavateľstvo:   Slovart
OZ Historia Posoniensis
Bratislava hlavné mesto SR

 
Kategória: Vedecká a odborná literatúra
 
Autor:   Viera Anoškinová a kolektív autorov
 
Titul:
 
  Igor Piačka
Vydavateľstvo:   Jaga Group

Zlatá pečať 2012 - 19. ročník súťaže

Zväz polygrafie na Slovensku priznal ocenenie v prestížnej súťaži Zlatá pečať pre tlačiareň Neografia v nasledujúcich kategóriách:
 
Kategória: Kniha

Zlatá pečať 2012 v kategórii: Kniha
tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, za:

excelentné spracovanie knihy „Kolíska kresťanstva na Slovensku“

Kategória: Časopisy

Zlatá pečať 2012 v kategórii: Časopisy
tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, za:

kolekciu časopisov vydavateľstva STYRIA

Kategória: Katalógy

Zlatá pečať 2012 v kategórii: Katalógy
tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, za:

komplexné spracovanie súboru katalógov

Kategória: Netradičné polygrafické spracovanie

Zlatá pečať 2012 v kategórii: Netradičné polygrafické spracovanie
tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, za:

súbor výrobkov spracovaných netradičnými materiálmi a polygrafickým spracovaním

Created by run.sk